0
0
objecten
0
0
objecten

Bedrijfsruimte Utrecht

Een bedrijfsruimte in Utrecht is zeer geschikt voor mensen die zich graag centraal in Nederland vestigen. Het is de hoofdstad van de gelijknamige provincie en wordt ook wel de Domstad genoemd vanwege de Domtoren. Het heeft bijna 350.000 inwoners en is daarmee de 4de stad van Nederland. Utrecht Centraal Station heeft 16 perronsporen en is het op een na drukste station van Nederland.

Bedrijfsruimte te huur in Utrecht

In Utrecht staan momenteel ongeveer 100 bedrijfsruimte aangeboden, en meer dan 80% hiervan is te huur. Dat geeft aan dat er in een ruimte keuze is voor als u een bedrijfsruimte in Utrecht wilt huren.

Bedrijfsruimte te koop in Utrecht

Toch is er ook nog een ruime keus voor degene die een bedrijfsruimte in Utrecht willen kopen, en er is hier dan ook altijd wel een vraag naar. Zo heeft onlangs het bedrijf Royal Delft, gespecialiseerd in aardewerk, hier een bedrijfspand gekocht. De totale investering bedroeg ongeveer 21 miljoen euro. 

Stadsdelen en wijken

Utrecht onderscheidt vandaag de dag bestuurlijk tien wijken, die zijn te vergelijken met stadsdelen. Deze zijn weer onderverdeeld in subwijken en buurten. De stadsdelen zijn:

Binnenstad

De binnenstad is gelegen in het centrum en kan worden getypeerd als compacte en historische stad met veel gesloten bouwblokken en privé binnenterreinen. De historie van de stad is nog steeds herkenbaar in de huidige hoofdstructuur van de binnenstad. De stadsgedeelte had in 2015 17.872 inwoners en is het kleinste stadsgedeelte van Utrecht. De waardering voor de Binnenstad is hoog onder de bewoners. Ze geven hun buurt gemiddeld een 7,9, de hoogste waardering van de stad. Bekijk alle bedrijfsruimte in Utrecht Binnenstad

Oost

Oost bestaat uit 5 gebieden en kenmerkend voor dit stadsgedeelte is de aanwezigheid van het Wilhelminapark, dat met zijn groene uitloper - de Emmalaan - richting de Biltstraat bijdraagt aan het bekende historisch stedelijke beeld. In de wijk is een mix van functies en (grootschalige) voorzieningen te vinden zoals de Kromhoutkazerne (voor een deel in gebruik als campus van de University College), het sportpark De Galgenwaard, de kantoren in het Archipark en het Universiteitscentrum De Uithof. In 2015 woonden er in Oost 32.932 inwoners. Onveiligheidsgevoelens en jongerenoverlast komen in Oost relatief weinig voor. Het geweldsniveau in Oost is het laagste van Utrecht. Woninginbraak is sterk gedaald en is lager dan stedelijk. Bekijk alle bedrijfsruimte in Utrecht Oost

Leidsche Rijn

De Leidsche Rijn kan worden onderverdeeld in 13 buurten en dankt zijn naam aan de ligging aan de Leidsche Rijn. De ligging hiervan is van groot belang geweest voor de ontstaansgeschiedenis van het omliggende landschap. Uit cultuurhistorisch onderzoek is gebleken dat meerdere gebieden rond de Leidsche Rijn van hoge cultuurhistorische waarde zijn. In de Leidsche Rein woonden in 2015 nog 32.342 inwoners en er wordt verwacht dat dit aantal in 2020 zal toenemen tot ongeveer 38.000. Woninginbraak, geweld en jongerenoverlast komen in Leidsche Rijn relatief weinig voor. Geweldsincidenten komen hier zelfs het minste voor van alle wijken. De waardering is ongeveer gelijk aan het Utrechtse gemiddelde. Bekijk alle bedrijfsruimte in Utrecht Leidsche Rijn

West

Het stadsgedeelte West bestaat uit 3 gebieden. Kenmerkend voor wijk West is de ligging aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Het kanaal vormt samen met de Rijksweg A2 de scheiding tussen de oude woonwijk Oog in Al en de nieuwe woonwijk Leidsche Rijn. Eveneens typerend is de ligging van de wijk bij grootschalige infrastructurele werken zoals het spoor en de ringweg. Wijk West wordt mede hierdoor opgedeeld in kleine buurten die onderling veel van elkaar verschillen als het gaat om architectuur en stedenbouw maar ook als het gaat om sociaal culturele aspecten. West is 1 van de kleinste wijken, in 2015 had het 29.052 inwoners. Woninginbraak is hier flink afgenomen en de bewoners zijn positiever over hun buurt en de sociale cohesie. Bekijk alle bedrijfsruimte in Utrecht West

Overvecht

Dit stadsdeel bevindt zich in het noordwesten en behoort tot de naoorlogse stedenbouw waarin de wijkgedachte erg belangrijk werd geacht. Volgens de wijkgedachte zou een wijk als een ruimtelijke en sociale eenheid moeten functioneren. Voorzieningen zijn zo veel mogelijk geclusterd. Het grootwinkelcentrum Overvecht, het bedrijventerrein Overvecht Noord en het ziekenhuis Overvecht zijn voorbeelden van geclusterde voorzieningen die een eigen, herkenbare plek in de wijk hebben. Overvecht had in 2015 34.239 inwoners en is daarmee de op vier na grootste wijk van Utrecht. Op veiligheidsniveau scoort Overvecht het slechtst van alle wijken, bijna 50% voelt zich wel eens onveilig in de buurt. Ook is het aantal jongerenoverlast toegenomen. Bekijk alle bedrijfsruimte in Utrecht Overvecht

Zuid

De wijk Zuid bestaat uit 2 buurten, genaamd Hoograven en Lunetten. Wijk Zuid wordt omgeven door grootschalige infrastructuur: het spoor, de Rijkswegen A12 en A27 en de Vaartsche Rijn. Met de aanleg van de A27 werd de Waterlinieweg - de voormalige Rijksweg 222 - onderdeel van de stedelijke rondweg. Het gebied had in 2015 nog 27.043 inwoners en is hiermee de op 1 na kleinste stadsdeel van Nederland. De wijk telt 13.000 woningen en biedt het minste aantal banen aan te opzichte van de andere stadsdelen in Utrecht. Het geweldsniveau ligt iets boven het gemiddelde, maar het aantal woninginbraken is juist gedaald tot iets onder het gemiddelde. Bekijk alle bedrijfsruimte in Utrecht Zuid

Noordoost

Noordoost beschikt over 3 gebieden binnen het stadsdeel en grenst aan de binnenstad. Hierdoor is ook duidelijk de groei van de stad te herkennen: direct aan het centrum grenst het deel dat medio negentiende eeuw is gerealiseerd en naarmate de stad zich verder uitbreidde is naar het oosten toe jongere bebouwing te vinden. Het karakter van de wijk Noordoost wordt bepaald door de aanwezigheid van een groot aantal gebiedsontsluitingswegen, waterlopen en groenvoorzieningen. Het stadsdeel telde in 2015 nog 38.001 inwoners en hiermee is het het op twee na grootste stadsdeel. Gevoelens van onveiligheid komen relatief weinig voor, het zit onder het gemiddelde van Utrecht. Ook jongerenoverlast is hier weinig terug te vinden. Bekijk alle bedrijfsruimte in Utrecht Noordoost

Zuidwest

Zuidwest beschikt over 4 gebieden binnen de wijk. In ruimtelijk-functioneel opzicht speelt Zuidwest een belangrijke rol in de stad. De wijk onderscheidt zich door deze grote verscheidenheid aan buurten, functies en architectuurstijlen. Een groot deel van de begrenzing van de wijk bestaat uit water. Het handelsverkeer over water heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de wijk Zuidwest. De wijk heeft een aantal voorzieningen zoals de Utrechtse Jaarbeurs, het Meubelplein (Woonboulevard) en het grootwinkelcentrum Kanaleneiland hebben alle een plek in de wijk. Ten zuiden van de Rijksweg A12 ligt het transferium Westraven. In Zuidwest woonde in 2015 nog 37.340 inwoners en is daarmee de op drie na grootste wijk. Bekijk alle bedrijfsruimte in Utrecht Zuidwest

Noordwest

De wijk Noordwest bestaat uit de woonwijken Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd. Met 44.000 inwoners is dit de op één na grootste wijk. Er zijn hier bijna 20.000 woningen te vinden. Noordwest heeft de laagste werkgelegenheid van alle wijken met 22 banen per 100 inwoners. Het stadsdeel scoort ongunstig op het gebied van veiligheid. Bewoners van Noordwest voelen zich vaker dan in onveilig in de eigen buurt, 39 procent van het stadsdeel gaf ditaan. Dit is hoger dan gemiddeld in Utrecht. Ze ervaren ook vaker jongerenoverlast (24%). Woninginbraken zijn wel afgenomen ten opzichte van 2011, maar komen hier toch nog het meest voor van heel Utrecht. Bekijk alle bedrijfsruimte in Utrecht Noordwest

Vleuten-De Meern

Vleuten-De Meern beschikt over 8 gebieden. Het grondgebied van Vleuten - De Meern wordt omringd en doorsneden door grote infrastructurele werken. Aan de oostzijde liggen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Rijksweg A2 (Amsterdam - Den Bosch). Het spoor Utrecht - Woerden (Gouda, Rotterdam/Den Haag) en de Rijksweg A12 (Arnhem - Den Haag) doorsnijden het gebied in oostwestelijke richting. Vleuten-De Meern had in 2015 46.825 inwoners en is daarmee het grootste stadsdeel. Ook zijn de bewoners zeer positief over hun buurt en de sociale cohesie. Bekijk alle bedrijfsruimte in Utrecht Vleuten-De Meern

Bedrijventerreinen

Utrecht beschikt over een aantal bedrijventerreinen die allemaal profiteren van de goede ligging en daarom hebben kunnen groeien tot fantastische vestigingsplaats. Voorbeelden hiervan zijn:

Papendorp/Nieuwerijn

Papendorp/Nieuwerijn is een locatie die kantoor- en bedrijfsruimte combineert. Denk aan een laboratorium, studio, data- en archiefopslag. Op Nieuwerijn vindt u IT-bedrijven en andere zakelijke dienstverleners. Het is een aantrekkelijke en goed bereikbaar bedrijventerrein dankzij de centrale ligging dichtbij knooppunt Oudenrijn in Nederland. Papendorp/Nieuwerijn heeft een parkachtige inrichting. Door de ligging tegen knooppunt oudenrijn A12/A2 is dit terrein goed bereikbaar en goed zichtbaar vanaf de snelweg. Bekijk alle bedrijfsruimte in Papendorp-Nieuwerijn

De Wetering

De Wetering ligt aan de A2 en dichtbij het toekomstige Leidsche Rijn Centrum. The Wall, het Antonius ziekenhuis en Leidsche Rijn station zijn in de buurt. Op deze locaties vindt u medisch gerelateerde bedrijven, zakelijke dienstverleners en ICT-bedrijven. De Wetering is goed bereikbaar vanaf de A2. Bekijk alle bedrijfsruimte op de Wetering

De Lage Weide

Bedrijventerrein Lage Weide ligt aan de rand van Utrecht langs de A2 en is één van de oudste bedrijventerreinen van Nederland. Aanvankelijk vestigden zich er met name industriële ondernemers en bouwbedrijven, momenteel ligt het accent meer op logistiek en distributie. Lage Weide beschikt over een binnenhaven die toegankelijk is voor zeeschepen. Zodoende vindt er volop overslag plaats tussen water, spoor en wegen. Bekijk alle bedrijfsruimte op de Lage Weide

Bedrijventerrein Overvecht

Bedrijventerrein Overvecht is een terrein gelegen in het noorden van de stad Utrecht. Het terrein is circa 44 hectare groot, er staan circa 280 bedrijven ingeschreven en biedt 5000 arbeidsplaatsen. Hiermee is Overvecht een belangrijke werklocatie. De bereikbaarheid van dit terrein is goed, zowel met het openbaar vervoer als met eigen vervoer. Er zijn meerdere bushaltes op het terrein, en de ligging is nabij het station Utrecht Zuilen. Het terrein ligt langs de ring, waardoor je snel op de snelweg A2 of A27 bent. Bekijk alle bedrijfsruimtes op bedrijventerrein Overvecht

Type bedrijfspanden

De bedrijfsruimte in Utrecht kan worden onderverdeeld in een aantal verschillende categorieën, en door het vele aanbod kunt een perfect pand voor uw bedrijf vinden.

Utrechtse Rijn

Bedrijfsruimte Utrecht kunt u in verschillende vormen vinden. Aangezien de Domstad een zeer populaire vestigingslocatie is zijn er ook zeer veel bedrijfsruimtes. Sommige hiervan zijn recent nog gebouwd, sommige zijn al jaren in gebruik. Ook kunt u onderscheid maken tussen tussen de ligging, want ook al zijn er geen grote wateren in de buurt, er is nog steeds de Rijn die door Utrecht loopt en waar enige bedrijfsruimtes aan liggen.

Parkeerplaatsen

Een bedrijfsruimte in Utrecht is verkrijgbaar naar uw wensen, wanneer u een grote ruimte nodig heeft voor al uw werknemers en opslag kunt u in hier terecht maar ook voor een kleine, misschien wel flexibele, bedrijfsruimte kunt u in in de Domstad terecht. Er zijn veel parkeergarages beschikbaar waar u betaald kan parkeren, maar dit is tenminste een stuk goedkoper dan het parkeren op de straten.

Hoge kwaliteit, hoge prijs

Een bedrijfsruimte in Utrecht is over het algemeen van hoge kwaliteit, en dit komt niet zonder prijs. Vanwege de vele voordelen die worden geboden als vestigingsstad is het niet goedkoop te noemen om er daadwerkelijk te vestigen. Desalniettemin hebben de al gevestigde bedrijven geen spijt van hun keuze en nemen ze de kosten voor lief. De centrale ligging, de beste onderzoeksuniversiteit, 1 van de grootste publieke zorginstellingen en vele andere zaken zorgen voor een fantastische economisch klimaat en de bijbehorende bedrijfsruimte in Utrecht.

Alternatieve vestigingslocaties

 

Zeist, AlmereAmersfoort

De voordelen van Ventu

• Onafhankelijk: geen onderdeel van een groep makelaars dus geen belang bij transacties

• Grootste aanbod: het totale aanbod van commercieel vastgoed, niet alleen van NVM-makelaars

• Altijd correct: dagelijks controle van het aanbod door experts op correctheid en beschikbaarheid

• Transparant: alle informatie wordt dagelijks gecontroleerd en is te gebruiken buiten Ventu om

• Eenvoudig: weet je waar je wilt huren of kopen? Je kunt eenvoudig zoeken op locatie