0
0
objecten
0
0
objecten

Bedrijfsruimte Groningen

Groningen is een uitstekende locatie voor bedrijfsruimte. De stad heeft vele voorzieningen, een goede bereikbaarheid met zowel het openbaar vervoer als de snelweg en bovendien zijn de prijzen niet te hoog. Ook zijn er veel hoogwaardige bedrijventerreinen te vinden en kunt u zowel vestigen als bij het havengebied als bij Groningen Airport Eelde. 

Bedrijfsruimte te huur Groningen

Het aanbod aan bedrijfsruimte in de Metropool van het Noorden is divers, en van het totale aanbod staat het merendeel te huur, vooral op de bedrijventerreinen.

Bedrijfsruimte te koop Groningen

Bedrijfsruimte in Groningen staat meestal te huur maar er staan ook een groot aantal panden te koop. Door de vele voordelen van het vestigen in Groningen is dit een populaire optie. Zo heeft onlangs het bedrijf M7 Real Estate nog een bedrijfsruimte hier gekocht. 

Stadsdelen en wijken

Groningen bestaat uit 5 stadsdelen, deze heetten Centrum, Oude Wijken, Oost, West en Zuid. 

Centrum

De binnenstad van Groningen is de huiskamer van de Stad. In 2016 is gestart om dit gebied van 1 km2 nog aantrekkelijker te maken, onder andere door de overlast te verlagen en veiligheid te verbeteren. Denk hierbij aan het terugdringen van uitgaansgeweld en drugsoverlast en het aanpakken van onveilige plekken. De sociale voorzieningen van WIJ-Groningen zijn georganiseerd in WIJ Schildersbuurt-Centrum en heeft een plek gekregen aan de Oosterstraat. Na een periode van leegstand en teruglopende bezoekersaantallen staat de binnenstad er inmiddels weer goed op. Met een goede mix van winkels, horeca, cultuur en evenementen trekt de binnenstad een groot aantal bezoekers, maar bedrijfsruimte is Groningen is hier niet echt te vinden. De projecten voor de binnenstad moeten ruimte bieden aan de steeds hoger wordende bezoekersaantallen. Het centrum is goed te bereiken via het centrale treinstation van Groningen, en ook zijn er genoeg buslijnen binnen dit stadsdeel. 

Oude Wijken

Het stadsdeel Oude Wijken bestaat uit de noordelijke, westelijke en oostelijke buurten en wijken rondom het centrum. Het is één van de dichtst bebouwde delen van de stad met relatief veel huurwoningen. Ook bestaat een groot deel van dit gebied uit éénpersoons huishoudens, waaronder veel studenten. In Oude Wijken is de afgelopen decennia veel verbeterd in de woon- en leefomgeving van bewoners. Met name in De Hoogte, Indische buurt en Oosterpark is veel geïnvesteerd in woningen en de openbare ruimte. Ook is er veel aandacht voor het verminderen van overlast en onveiligheid en het verbeteren van de situatie van kwetsbare gezinnen. Dit gebied ligt dicht bij het centrum en daarom is het prima te bereiken met het openbaar vervoer, er rijden veel bussen vanaf het centraal station.

Zuid

Het stadsdeel staat er over het algemeen goed voor. De woon- en leefkwaliteit scoort boven het stedelijke gemiddelde. Bewoners waarderen hun eigen buurt over het algemeen als positief. De afgelopen jaren hebben Grunobuurt, De Wijert en Corpus den Hoorn extra aandacht gekregen. Dit is te zien in de wijkkompassen van deze wijken. Ten opzichte van het stedelijke beeld laten ze een positieve ontwikkeling zien. Corpus den Hoorn heeft een metamorfose ondergaan van aandachtswijk naar een gemiddelde Groninger wijk. De voorbereidingen voor grote projecten als de ontwikkeling van het stationsgebied en de aanpak van de zuidelijke ringweg zijn in 2016 begonnen. Er zijn hier veel voorzieningen te vinden en ook ligt het treinstation Groningen Europapark. Bedrijfsruimte in het zuidelijke stadsdeel van Groningen is richting het Oostgebied te vinden. 

Oost

Het stadsdeel Oost bestaat uit buurten en wijken die ten oosten van het Van Starkenborghkanaal en de N7 liggen. Een groot deel van de inwoners woont in één van de grote naoorlogse uitbreidingswijken: Beijum en Lewenborg. Het gebied bestaat verder uit oude dorpskernen en kleine VINEX-wijken. Tegen de zuidoostkant van het stadsdeel ontwikkelt zich het nieuwe dorp Meerstad. Vanaf 1 januari 2017 behoort dit gebied door een grenscorrectie bij de Gemeente Groningen. In dit gebied wonen relatief veel gezinnen met kinderen. Ook het aandeel ouderen is in bepaalde gebieden relatief hoog. In dit gebied zijn ook de meeste bedrijventerreinen met bedrijfsruimte in Groningen te vinden.

West

Een groot deel van de inwoners woont in één van de drie naoorlogse uitbreidingswijken met de karakteristieke Stempelstructuur (Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen). Deze wijken krijgen op het gebied van woon- en leefbaarheid extra aandacht. In Vinkhuizen heeft de wijkvernieuwing veel opgeleverd. De voorzieningen in de wijk zijn sterk verbeterd. De kwaliteit van de openbare ruimte is toegenomen en de ervaren overlast is behoorlijk afgenomen, maar nog steeds zit dit niet op het gewenste niveau. In Paddeboel is er sprake van eenzelfde geval. Bedrijfsruimte in Groningen is hier niet echt te vinden, en ook met het openbaar vervoer is dit niet ideaal te bereiken. 

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen met bedrijfsruimte in de hoofdstad van de provincie Groningen zijn gemakkelijk te vinden, maar vanwege de grote populariteit van de stad is het een stuk moeilijker om een bedrijventerrein te vinden waar nog bedrijfsruimte beschikbaar staat.

Eemspoort

De Eemspoort heeft nog bedrijfsruimte in Groningen beschikbaar staan. Het terrein heeft zeer diverse panden in grootte en uitstraling en ligt zeer goed aan gelegen aan de A7. Het terrein is speciaal gefocust op bedrijven die zich richten op midden/noord/oost Europa. De Eemspoort ligt vlak tussen meerdere bedrijventerreinen in Groningen en samen maken deze deel uit van het grootste industrieterrein van het Noorden van Nederland. Het terrein ligt op 15 minuten rijden van Groningen Airport Eelde en de prijzen per m2 zijn hier van de 100 tot 135 euro. 

Eemspoort Zuid

De Eemspoort Zuid ligt vlak onder het bedrijventerrein Eemspoort en heeft daardoor ook de vergelijkbare voordelen van de ligging. Het is in principe een gescheiden terrein maar ook hier is gefocust op bedrijven die zich richten op midden/noord/oost Europa. Ook dit bedrijventerrein maakt deel uit van het grootste industriegebied van het Noorden en ligt zeer strategisch aan de A7 en vlakbij de Groningen Airport Eelde. 

Westpoort

Bedrijventerrein Westpoort ligt aan de westkant van de stad Groningen en heeft een eigen aansluiting op de A7. Dit bedrijventerrein is nog volop in ontwikkeling. In dit gebied zijn diverse ondernemers gevestigd, veelal in de retail. Verder wordt het terrein gekenmerkt door de aanwezigheid van de Suiker Unie, die de omgeving een industrieel karakter geeft.

Type bedrijfspanden

 De vraag naar kantoor- en bedrijfsruimte in de hoofdstad van de provincie Groningen is flink toegenomen de laatste jaren, mede door de goede ligging maar ook door de diversiteit aan beschikbare panden. 

Modern of ouderwets

Bedrijfsruimte in Groningen kan zowel modern als ouderwets zijn. Op de bedrijventerreinen zitten vaker de moderne nieuwe panden maar meer richting het centrum van de stad kan ook een ouderwetse bedrijfsruimte in Groningen gevonden worden.

Ontwikkeling in hoogbouw

Groningen is volop in ontwikkeling. Dat zie je goed terug aan de, in rap tempo, veranderende skyline. Sinds de middeleeuwen hebben de Vijf Pijpen, der Aa-kerk en d’Olle Grieze het alleenrecht op het silhouet van Stad. Nu niet meer. Hoewel de Martinitoren nog altijd boven alle andere beeldbepalende gebouwen uittorent, is de skyline heel anders dan 25 jaar geleden. Op de planning staat dan ook nog meer hoogbouw, meerdere gebouwen hiervan zijn woningen maar ook zijn er nog plannen voor nieuwe bedrijfsruimte in Groningen.

Voor alle bedrijven

Bedrijfsruimte in Groningen is er in grote hoeveelheden te vinden en mede daarom is er ook genoeg keuze in de de grootte van de gebouwen. Zo is Groningen geschikt voor zowel kleine bedrijven die maar weinig vierkante meter nodig hebben, maar ook voor de bedrijven die een opslagplaats zoeken of op andere manieren veel vierkante meter zoeken. Voorbeelden van grote bedrijven die een bedrijfsruimte in Groningen hebben zijn AkzoNobel, GDF Suez Nuon Energy.

 

 

Alternatieve vestigingslocaties

 

Leeuwarden, Heerenveen, Drachten, Veendam

De voordelen van Ventu

 Onafhankelijk: geen onderdeel van een makelaarsgroep en geen belang bij transacties

• Grootste aanbod: het totale aanbod van commercieel vastgoed, niet alleen van NVM-makelaars

 Verstand van de markt: put uit 16 jaar historische data over al het vastgoedaanbod 

• Transparant: alle informatie wordt dagelijks gecontroleerd en is te gebruiken buiten Ventu om

• Eenvoudig: vind makkelijk je kantoorpand dankzij de nieuwe manier van vinden op de website