Bereikbaarheidswaarden

Bereikbaarheidswaarden geven een gekwantificeerd beeld van de objectieve bereikbaarheid van een locatie. Deze waarden zijn uitdrukkelijk niet tot stand gekomen op basis van puur de aanwezigheid of nabijheid van OV-voorzieningen, maar geven de nabijheid en effectiviteit van OV-routes én het wegennetwerk weer. Onder OV routes worden verstaan, trein-, (snel)tram-, (snel)bus- en metroverbindingen.

De bereikbaarheidswaarde relateert een locatie aan het aantal mensen dat binnen een gegeven tijd deze daadwerkelijk met het OV of via auto- en fietsroutes kan bereiken. Hierbij wordt rekening gehouden met actuele dienstregelingen, historische filedruk en daadwerkelijk fietsbare routes. Als gevolg zullen locaties in stedelijke gebieden zoals bijvoorbeeld de Randstad veelal hogere waarden hebben dan locaties daarbuiten. Er kunnen echter ook, soms grote, lokale verschillen in geval van een te onderzoeken verhuizing binnen een regio.

Gebruikte definities

 • In deze context wordt met ‘inwoners’ specifiek 'inwoners tussen de 18 en 65 jaar' bedoeld.
 • De 'bereikbaarheidswaarde' is een geïndexeerde waarde van 0-100. Een waarde van 60 betekent dat de locatie in de top 60% van meetpunten in Nederland zit en 40% van alle meetpunten minder inwoners met gelijke bereikbaarheid in het achterland heeft.
  Landelijk gezien scoren stedelijke gebieden hoger dan buitengebieden. (hoger betekent beter bereikbaar)
 • De 'anders reizen waarde' is het percentage van het totaal aantal inwoners dat in de gestelde tijd met de fiets en/of OV de locatie kan bereiken ten opzichte van het aantal inwoners dat de locatie in dezelfde tijd met de auto kan bereiken. Een waarde van 40% betekent dat op elke 100 mensen die met auto de locatie in 30 minuten kan bereiken er 40 zijn die dat (ook) met het OV en/of de fiets kunnen doen.
  Landelijk gezien scoren locaties met goede OV verbindingen, een groot fiets achterland of relatief slechte bereikbaarheid per auto hoger.
 • De 'doorstromingswaarde' is het percentage van het aantal inwoners dat binnen de gestelde tijd deze locatie in de ochtendspits kan bereiken ten opzichte van het aantal inwoners dat dat op een filevrij tijdstip kan. Een hoge waarde geeft aan dat er gemiddeld minder hinder is te verwachten van files en andere vertragingen in de ochtendspits bij autoreizen. Dit is meer een perceptie- of kwaliteitsindicator, want de door de files veroorzaakte hinder is ook al in de bereikbaarheidswaarden meegenomen.

Toelichting bereikbaarheidswaarden:

 1. Bereikbaarheidswaarde auto 30 minuten: De geïndexeerde waarde (0-100) die weergeeft hoeveel inwoners in de ochtendspits met de auto de locatie binnen 30 minuten kunnen bereiken.
 2. Bereikbaarheidswaarde auto 60 minuten: De geïndexeerde waarde (0-100) die weergeeft hoeveel inwoners in de ochtendspits met de auto de locatie binnen 60 minuten kunnen bereiken.
 3. Bereikbaarheidswaarde OV 30 minuten: De geïndexeerde waarde (0-100) die weergeeft hoeveel inwoners in de ochtendspits met het OV de locatie binnen 30 minuten kunnen bereiken.
 4. Bereikbaarheidswaarde OV 60 minuten: De geïndexeerde waarde (0-100) die weergeeft hoeveel inwoners in de ochtendspits met het OV de locatie binnen 60 minuten kunnen bereiken.
 5. Gemiddelde bereikbaarheidswaarde: Dit is het gemiddelde van de bovenstaande waarden 1 t/m 4. Deze combinatiefactor houdt rekening met zowel de bereikbaarheid per auto als met het OV, zowel op de kortere, als langere afstanden.
 6. Bereikbaarheidswaarde fiets 30 minuten: De geïndexeerde waarde (0-100) die weergeeft hoeveel inwoners met de fiets de locatie binnen 30 minuten kunnen bereiken.
 7. Anders reizen waarde 30 minuten: Het percentage van het totaal aantal inwoners dat binnen 30 minuten met de fiets en/of OV de locatie kan bereiken ten opzichte van het aantal inwoners dat de locatie in dezelfde tijd met de auto kan bereiken.
 8. Anders reizen waarde 60 minuten: Het percentage van het totaal aantal inwoners dat binnen 60 minuten met de fiets en/of OV de locatie kan bereiken ten opzichte van het aantal inwoners dat de locatie in dezelfde tijd met de auto kan bereiken.
 9. Doorstromingswaarde 30 minuten: Dit is het percentage van het aantal inwoners dat binnen 30 minuten deze bestemming kan bereiken in de ochtendspits ten opzichte van het aantal inwoners dat dat op een filevrij tijdstip kan.
 10. Doorstromingswaarde 60 minuten: Dit is het percentage van het aantal inwoners dat binnen 60 minuten deze bestemming kan bereiken in de ochtendspits ten opzichte van het aantal inwoners dat dat op een filevrij tijdstip kan.

Alleen de gemiddelde bereikbaarheidswaarde(5) wordt getoond op Ventu.nl.

Meer weten?

In deze rapportage is géén rekening gehouden met specifieke woonadressen van uw medewerkers. In een uitgebreidere mobiliteitsscan van MobilityLabel is het mogelijk om deze gegevens wél mee te laten wegen en inzichtelijk te maken. Zo krijgt u een bedrijfsbreed overzicht van het totale woon-werkverkeer in termen van afstanden, CO2-uitstoot, een kostenindicatie en een berekening van het aantal benodigde parkeerplaatsen voor uw eigen medewerkers, het fietspotentieel, duurzaamheidspotentieel, etc. 

De slimste manier om uw nieuwe kantoor, bedrijfsruimte of winkel te vinden

Ventu netwerk

Het allergrootste aanbod

Ventu.nl presenteert ruim circa 40.000 gebouwen van ruim 2.000 bedrijfsmakelaars. Het grootste aanbod, omdat u alleen het beste gebouw wilt
Ventu vinden

Ventu vindt het voor u

Alle aanbod kantoor- winkel-, horeca- en bedrijfsruimte. Huur en koop. Waaronder uw nieuwe gebouw
Ventu informatie

De objectieve data

Ventu heeft de meest relevante data van elk gebouw dat u zoekt – van prijzen tot locatiefactoren. U wilt alles weten over uw gebouw.