Nederland populair onder buitenlandse beleggers

Volgens de 2017 European Office Investment Perspective, uitgegeven door JLL, worden inkomsten uit vastgoed steeds vaker door beleggers als belangrijkste drijfveer voor rendement beschouwd. Dit is ook te zien in het aandeel van buitenlandse beleggers op de Nederlandse markt. In het eerste kwartaal steeg dit aandeel, tot wel 60% van het beleggingsvolume in ons land.

In het eerste kwartaal werd de kooplust van de beleggers stevig doorgezet tot ruim 3 miljard euro: historisch gezien een bijzonder hoog volume. Dit blijkt vooral uit cijfers van PropertyNL Research: alleen in 2007 was er een hoger beleggingsvolume van buitenlandse beleggers te noteren in het eerste kwartaal.

Interesse voor bedrijfsruimte groeit

Hoewel de bedrijfsruimtemarkt een licht dalend beeld toont, staan bedrijfspanden wel in de belangstelling van buitenlandse beleggers. Bijna een kwart (ca. 21%) van het totale beleggingsvolume ging naar bedrijfsruimte. Dit is een flinke groei, aangezien de laatste 5 jaar dit percentage schommelde tussen de 10 en 15%. Onder meer de recente aankopen van twee light industrial-portefeuilles door Blackstone heeft aan deze ontwikkeling bijgedragen.

In andere segmenten van de vastgoedmarkt valt vooral op dat er slechts 9% van het volume besteed wordt aan woningen. Daarnaast is het aandeel van de hotelmarkt 12%, de kantorenmarkt neemt 37% voor haar rekening en 20% werd besteed aan beleggingen op de winkelmarkt.

Zoals eerder vermeldt is het aandeel van buitenlandse beleggers op de Nederlandse markt verder gegroeid. Waar in 2015 nog zo’n 54% van de beleggingen gedaan werden door buitenlandse partijen, daar is dit percentage in 2016 gestegen naar 60%. Grootste markt binnen deze beleggingen is de agglomeratie Amsterdam, met alleen al € 1,26 miljard aan investeringen in de hoofdstad.

Groei opname kantoorruimte

Ook binnen de kantorenmarkt is er groei te zien. Deze markt lijkt vooral te profiteren van de dynamische regio Amsterdam. Deze trend is een voortzetting van de ontwikkeling die in 2016 voorzichtig zichtbaar werd. In het eerste kwartaal van dit jaar is de opname van kantoorruimte van 500 m² landelijk fors gestegen (58%) en komt uit op 250.000 m². De regio Amsterdam (Amsterdam, Amstelveen en Diemen) is met een opname van 80.000 m² verantwoordelijk voor een derde van de landelijke opname. Bij deze cijfers moet direct worden aangetekend dat opnameniveaus zoals die een decennium geleden werden gehaald op de kantorenmarkt niet meer in zicht komen.

Flexkantoren worden steeds populairder

Aanbieders van flexibele kantoorruimte zijn in opmars. Zo gaat Tribes in hoog tempo verder met de uitrol van vestigingen. Het bedrijf heeft de opening aangekondigd van een nieuwe vestiging in Amsterdam. Tribes opent deze vestiging na de zomer in de Oval Tower, die staat in het Arena Boulevardgebied in Amsterdam Zuidoost. De vijf grootste kantoortransacties in Amsterdam betroffen Alliander (Basisweg, 18.500 m²), UniQure (Paasheuvelweg 25, 10.000 m²), Uber (Mr Treublaan 7, 8360 m²), KasBank (De Entree 500, 6000 m²) en Maxeda (Herikerbergweg 181, 3600 m²).

Buiten Amsterdam zijn de grootste transacties een stuk kleiner: Prolease (Europalaan 30, Den Bosch, 5600 m²), Connexxion (Stationsplein 1, Hilversum, 5600 m²), TopDesk (Westlandseweg 40, Delft, 5175 m²) en VolkerInfra (Lange Dreef 13, Vianen, 4700 m²).

PropertyNL registreerde 105.000 m² aan kantoorverlengingen in het eerste kwartaal, waarvan 50% in de regio Amsterdam (Amsterdam, Amstelveen, Diemen).

Bedrijfsruimtemarkt daalt licht

De bedrijfsruimtemarkt toont een licht dalend beeld. In dit segment neemt de opname in het eerste kwartaal af met 5%, terwijl de terugval over heel 2016 nog 3% bedroeg. De opname bedroeg in het eerste kwartaal 840.000 m² (888.000 m² in Q1 2016). Van de opgenomen bedrijfsruimte in het eerste kwartaal was 48% groter dan 7500 m².

De winkelmarkt toont evenals de kantorenmarkt een groei in opname: 220.000 m² in het eerste kwartaal ten opzichte van 2016 (toen 147.000 m²). Dit betekent een groei van 50% (over heel 2016 bedroeg de groei 40%). Grote winkeltransacties die in het eerste kwartaal naar buiten kwamen betroffen Hudson’s Bay (Hoogstraat in Rotterdam, 23.800 m²; Rijnkade, Utrecht, 16.700 m²) en Topshelf (Laat, Alkmaar, 13.000 m²).

De slimste manier om uw nieuwe kantoor, bedrijfsruimte of winkel te vinden

Ventu netwerk

Het allergrootste aanbod

Ventu.nl presenteert ruim circa 40.000 gebouwen van ruim 2.000 bedrijfsmakelaars. Het grootste aanbod, omdat u alleen het beste gebouw wilt
Ventu vinden

Ventu vindt het voor u

Alle aanbod kantoor- winkel-, horeca- en bedrijfsruimte. Huur en koop. Waaronder uw nieuwe gebouw
Ventu informatie

De objectieve data

Ventu heeft de meest relevante data van elk gebouw dat u zoekt – van prijzen tot locatiefactoren. U wilt alles weten over uw gebouw.